Psikiyatr
Psikofarmakoloji Derneği Genel Sekreteri
Psychiatry & Clinical Psychopharmacology ve
Psychiatry and Behavioral Sciences dergileri Editörü

Adres:
Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi Birgen İş Merkezi 226/7, Çiftehavuzlar 34728 Kadıköy / İstanbul
Randevu:
(+90)553-002-2929 - (+90)553-002-2930
İnternetten Randevu İçin Tıklayınız.

Telepsikiyatri Amerikan Psikiyatristler Birliği (APA) ve Amerikan Telepsikiyatri Derneği AçıklamasıSpecialty Pediatrics Blog Archive

 

Telepsikiyatri nedir?

 

Teletıp (telemedicine), genellikle video konferans kullanarak teknolojiden uzaktan sağlık bakımı sağlama sürecidir. Teletıp alt kümesi olan telepsikiyatri, psikiyatrik değerlendirmeler, terapi (bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi), hasta eğitimi ve ilaç yönetimi gibi bir dizi hizmet sağlamayı içerir.

 

Tele-psikiyatri, bir psikiyatrist ve hasta arasında doğrudan etkileşimi içerebilir. Ayrıca, birinci basamak sağlık kuruluşlarını ruh sağlığı danışmanlığı ve uzmanlığı ile destekleyen psikiyatristleri de kapsamaktadır. Ruh  sağlığı bakımı karşılıklı etkileşimi, canlı yayınla  sunar. Ayrıca tıbbi bilgilerin (resimler, videolar vb.) Kaydedilmesini ve daha sonra incelenmek üzere uzak bir siteye gönderilmesini de içerebilir.

 

Avantajları:

 

Video tabanlı telepsikiyatri, hastaların  ruh sağlığı hizmetlerini karşılamada, uygun fiyatlı, kolay erişim ve konforlu uygulamadır. Hastalarabirçok  avantajı  vardır., mesala:

 

  • Ulaşmanın mümkün olmadığı her durumda, ruh sağlığı hizmetlerine kolay ulaşım gerçekleşir (örneğin, kırsal alanlarda, şehirler ve ülkeler arası ) hastanın bulunduğu yere tedavi hizmeti götürür.

  • Birinci basamak sağlık hizmetleri ile entegre edilince en iyi hizmet alınır.

  • Acil servise gidişler azalır.

  • Tedavi hizmetlerinde olan gecikmeler azalır. 

  • Tedavi ve takip sürekliliğini artırır

  • Randevulara gitmek için işten izin almaları,  evdeki hizmetlerinin aksatmaları, azaltır.

  • Seyahat zorluğu olan yada Uzun mesafe Araç kullanımı gibi potansiyel ulaşım engellerini azaltır

  • Stigma (damgalanma) riskini azaltır

 

Bazı insanlar direk biriyle sorunlarını paylaşmaya çekinirken, ekran karşısında kendisini daha rahat anlatabilir. Evinin rahatlığı içinde kolay diyalog kurabilir.  Uzakta biriyle konuşmak onun için daha iyi yöntem gibi gelebilir.

Ayrıca, insanlar günlük yaşamda video iletişimine daha aşina ve rahat olduklarından, telepsikiyatriyle destek alma daha uygun gelebilir.

 

Telepikiyatri, psikiyatristlerin uzak yerlerde daha fazla hastayı tedavi etmesine izin verir.   Devlet lisans kurulları ve yasama organları hastanın yerini “tıp pratiğinin” meydana geldiği yer olarak görür.

 

Tele-psikiyatri, hastanın ve psikiyatrın aynı odada olmama dezavantajına sahip olmasına rağmen, birçok hasta için güvenlik ve mahremiyet anlamında gelişme ileri düzeydedir. 

 

Etkinlik Kanıtı

Telepsychiatry | The potters Clinic

 

Tele-psikiyatrinin etkinliğine dair önemli kanıtlar vardır ve araştırmalar hastalar, psikiyatristler ve diğer profesyoneller arasında memnuniyetin yüksek olduğunu bulunmuştur. Telepsikiyatri, tanısal doğruluk, tedavi etkinliği, bakım kalitesi ve hasta memnuniyetinde yüz yüze tedaviye göre eşdeğerdir. Hastanın mahremiyeti ve gizliliği, yüz yüze tedaviye göre eşdeğerdir.

 

Araştırmalar ayrıca tüm yaş grupları arasındaki genel deneyimlerin iyi olduğunu bulmuştur. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için değerlendirme ve tedaviye (ilaç ve terapi) ilişkin kanıtlar vardır. Teletıp ın özellikle birçok insanın tedavisinde öncelikli tedavi seçeneği olduğu birçok vaka vardır.Örneğin otizm veya şiddetli anksiyete bozuklukları olan kişiler ve fiziksel engelli hastalar uzaktan tedaviyi özellikle tercih ederler.Telepsikiyatri TSSB, depresyon ve DEHB tedavisinde özellikle etkili bulunmuştur.

 

Çeşitli Alanlarda Kullanılır

 

Telepsikiyatri, özel muayenehane, poliklinikler, hastaneler, ıslah tesisleri, okullar, bakım evleri ve askeri tedavi tesisleri gibi çeşitli ortamlarda kullanılmaktadır.

 

Hastalar, canlı bir video randevusu için bir psikiyatrist veya terapistle ayrı ayrı randevular oluşturabilir. Herhangi bir hizmet sağlayıcı sistemle , ruh sağlığı hizmeti sunan ile hastalar arasında video randevulara erişim sunan birkaç farklı şirket olabilir. Hastalar önceden planlama yapmalı ve tıpkı yüz yüze randevu gibi hazırlanmalıdır. Reçeteler de dahil olmak üzere, ilgili kayıtlara ve bilgilere ve ele alınacak soruların bir listesine sahip olmalıdır.

 

Telepsikiyatri acil servislere zamanında psikiyatrik tedavi  getirilmesine çok hızlı şekilde yardımcı olmaktadır. Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı'na göre, sekiz acil servis ziyaretinden tahmini biri zihinsel sağlık ve / veya madde kullanım koşullarını içermektedir. Birçok acil servis, ciddi zihinsel sağlık sorunları olan kişileri ele almak için donanımlı değildir ve personel üzerinde zihinsel sağlık sorunlarını değerlendirmek ve tedavi etmek için psikiyatristler veya diğer ruh sağlığı klinisyenleri yoktur. Acil servis hekimlerinin 2016 yılı anketine göre ; %17 oranında  psikiyatrik acil durumlara hizmet veren psikiyatrist vakası olduğu rapor edilmiştir.

Tele-psikiyatri, bakımevlerinde, yerel psikiyatristin yardım etmesinin zor olabileceği durumlarda, devam eden psikiyatrik değerlendirme ve bakım ve acil kriz müdahalesi sağlamak için kullanılmaktadır. Pek çok devlet, mahkumların sıklıkla devam eden ruh sağlığı tedavisi gerektiğinde bu tesislerde tedavi için telepsikiyatri kullanmaktadır.

 

e-Reçete

 Geleneksel kağıt ve faks reçetelerinin aksine tıbbi reçetelerin elektronik üretimi, iletimi ve doldurulması. E-reçete yazma, nitelikli sağlık personelinin topluluk veya posta yoluyla sipariş veren eczanelere yeni reçete veya yenileme göndermesine olanak tanır.

 

Maliyet ve Sigorta

 

Amerikan Teletıp Derneği'ne göre (Temmuz 2016 itibariyle) özel sigorta sisteminde teletıp kapsamı yasalaştı.

 

48 eyaletteki Sağlık Sigortası programları bazı telepsikiyatri hizmetlerini karşılamaktadır. Devlet Sağlık Sigortası politikaları, kuralları ve yasaları gelişmeye devam etmektedir. Topluluk Kırsal kabul edilirse, Sağlık Sigortası telepsiatri hizmetlerini karşılayacaktır.

 

 

 

Kaynaklar / Kaynaklar

 

Amerikan Teletıp Derneği

Teletıp - Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri

Telehealth ve Teknoloji Ulusal Merkezi (Savunma Bakanlığı)

APA Telepsikiyatri Araç Seti

Deslich, S, vd. 21. Yüzyılda Telsikiyatri: Sağlık Hizmetlerinin Teknolojiyle Dönüşümü. Sağlık Bilgi Yönetiminde Perspektif. 2013 yazı.

Hilty DM ve diğ. Telemental Sağlığın Etkinliği: 2013 Yılı Değerlendirmesi. Teletıp ve e-Sağlık. Haziran 2013, Cilt 19, Sayı 6, sayfa 444-454.

Beck M. Teletıp Sağlık Hizmetlerini Nasıl Dönüştürüyor? Wall Street Journal. 26 Haziran 2016

 

Doktor Tarafından İnceleme:

Jay H. Shore, MD, MPH

Doçent, Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü

Başkanı, APA Telepsikiyatri Komitesi

Ocak, 2017

 

APA Psikiyatride Teletıp Üzerine Pozisyon Bildirimi

Psikiyatride teletıp, video konferans kullanarak, bakıma erişimi artıran doğrulanmış ve etkili bir ilaç uygulamasıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği, kullanımının hastanın yararına olduğu ve tıbbi etik ve gizlilik konusundaki APA politikalarına uygun olduğu ölçüde, bir tıbbi sağlık hizmeti sisteminin meşru bir bileşeni olarak teletıp kullanımını desteklemektedir. 2015

 

TC Sağlık Bakanlığı: https://teletip.saglik.gov.tr/https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-telepsychiatry