Psikiyatr
Psikofarmakoloji Derneği Genel Sekreteri
Psychiatry & Clinical Psychopharmacology ve
Psychiatry and Behavioral Sciences dergileri Editörü

Adres:
Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi Birgen İş Merkezi 226/7, Çiftehavuzlar 34728 Kadıköy / İstanbul
Randevu:
(+90)553-002-2929 - (+90)553-002-2930
İnternetten Randevu İçin Tıklayınız.
Yayın Tarihi 25.01.2017

Cinsel SorunlarErkek Cinsel Sorunları ( Erektil İşlev Bozuklukları)


Erkeklerin cinsel sorunları, erektil fonksiyon bozuklukları, iktidarsızlık veya impotans olarak bilinmektedir.

Erkek cinsel sorunları aşağıdaki şekillerden bir veya birkaçının birlikte görülmesidir:

-Peniste sertleşme olmaması veya yetersiz olması
-Penisteki sertleşmenin çok kısa sürmesi
-Penisteki şekil bozuklukları
-Erken boşalma, boşalmama
-Balayı ( ilk gece ) impotansı

Nedenleri:

-Organik ( fiziksel ) nedenler
-Psikojenik nedenler
-Bu ikisinin birlikte olduğu mix nedenler

Organik Nedenler:

-Penisin kan dolaşımında görülen bozukluk, sinir iletimindeki aksaklık, kan hormon düzeyinde meydana gelen değişiklik, metabolik bozukluk sayılabilecek başlıca organik impotans nedenleridir.
Son yapılan araştırmalar, organik impotansın, hastalıkların yaklaşık %70 kadarına neden olduğunu saptamıştır.

Psikojenik Nedenler:

-Çağımız hastalığı stres, evlilik sorunları, depresyon, cinsel başarısızlık korkusu, cinsel bilgisizlik başlıca psikojenik impotans nedenleridir.
Bu nedenler tek başlarına veya organik nedenler ile birlikte ( mix ) olabilirler.
Bu rahatsızlıklar sanıldığından çok daha sıktır. Ortalama her 10 erişkin erkeğin birinde görülür.

Bu amaçla uygulanan tanı yöntemleri:

İmpotansın Tanısı Nasıl Konur ?Doğru tedavi yapabilmek için önce doğru tanı koymak gerekir. Bunun için doktorunuz sizden bir takım tetkikler isteyecektir. Bu tetkiklerin başlıcaları şunlardır;

Hastalığın Hikayesi : Doktorunuz öncelikle sizinle ve eşinizle birlikte veya ayrı ayrı görüşecek ve yakınmalarınızın ayrıntılarını soracaktır.
Muayene ile olası bozukluklar teşhis edilmeye çalışılacaktır. (örn: Penisin eğriliği, testislerin durumu vs.)

Kan testi : Kan şekeri, hormonlar, kolesterol, trigliserid, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri gibi gerekli görülen testler istenecektir. Psikogram ve psikolojik değerlendirme yapılacaktır.

Kan damarlarının değerlendirilmesi:

İntrakavernöz farmakotest (iğne testi )
Doppler US
Kavernosometri/grafi
Anjiografi

Uyku Testi (NPT): Bilgisayarlı kaydedici ile veya uyku laboratuvarlarında gece boyu peniste meydana gelebilecek değişikliklerin kayıt edilip yorumlanması.
Bu ve benzeri, hekimin gerek duyduğu testler ile doğru tanı koyulduktan sonra tedaviye başlanabilecektir.

İmpotans İçin Tedavi Seçenekleri:Tanı konulduktan sonra uygun tedaviye hekiminiz sizinle görüştükten sonra karar verip başlayacaktır.

Tedavi alternatifleri çeşitlidir:

a) Psikoterapi: Cinsel sorunların tedavisinde uzmanlaşmış psikiyatrist ve psikolog tarafından yürütülen tedavi, duruma göre tüm impotans tiplerinde faydalı olabilecek tedavi alternatifidir.

b) Hormon tedavisi : Genellikle kan hormon düzeylerinde saptanmış bozukluklarda uygulanan tedavidir.

c) Farmakoterapi: Uygun olan hastalarda verilecek ve ağızdan kullanılacak ilaçlar ile sertleşmenin teminini sağlamak.

d ) FEP ( Farmakolojik Ereksiyon Programı ) : Uygun olan hastalarda, şeker hastalarının kendilerine insulin yapması gibi, hastanın kendi kendine iğne yaparak tedavi etmesi.

KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNDE HİPNOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLARIN YERİ

Amaç: Bu çalışmada kadında cinsel işlev bozukluğu tanısı konan hastalarda hipnoterapinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre 'Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu (302.71)' (n=20) ve 'Vajinismus (306.51)' (n=20) tanısı konan hastalarda yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla hastalığın başlaması ve gidişi ile ilgili bilgiler, çocukluk dönemi yaşam olayları ve cinsel kötüye kullanım öyküsü sorgulandı. Ayrıca hastalara Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES) uygulandı. Spiegel'in Hipnotik İndüksiyon Profili'nin "eye-roll-sign" bölümü yardımıyla hastaların hipnoza yatkınlıkları değerlendirildi. Kontrol grubu olarak 20 sağlıklı ve gönüllü kadın çalışmaya katıldı.

Bulgular: azalmış cinsel istek bozukluğu (n=20) tanısı konan hastaların hipnoza yatkınlıkları değerlendirildiğinde: 6'sı Evre 2; 10'u Evre 3 ve 4'ü Evre 4 olarak derecelendirildi. vajinismus (n=20) olan hastaların hipnoza yatkınlıkları değerlendirildiğinde: 5'i Evre 2; 11'i Evre 3 ve 4'ü Evre 4 olarak derecelendirildi. Kontrol grubunun (n=20) olan hastaların hipnoza yatkınlıkları değerlendirildiğinde: 8'i Evre 2; 10'u Evre 3 ve 2'si Evre 4 olarak derecelendirildi. Üç farklı grubun DES puanları karşılaştırıldığında Evre 3 ve Evre 4 hastaların DES puanlarının Evre 2 hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edildi. Azalmış cinsel istek bozukluğu (n=20) tanısı konan hastaların 13'ünde DES puanı 25'in üstündeydi. Vajinismus (n=20) tanısı konan hastaların 15'inde DES puanı 25'in üstündeydi. Azalmış cinsel istek bozukluğu (n=20) tanısı konan hastaların 7'sinde çocukluk dönemi cinsel kötüye kullanım öyküsü vardı. Vajinismus (n=20) tanısı konan hastaların 8'inde çocukluk dönemi cinsel kötüye kullanım öyküsü vardı. Bu hastaların çoğunun DES puanlarının 30'un üstünde oluşu dikkat çekiciydi. Ayrıca, hasta gruplarının DES puan ortalaması kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti. 30'un üstünde DES puanı alan denek sayısı hasta gruplarında daha fazlaydı. Bu hastalara yapılan hipnoterapi seansları sonucu (azalmış cinsel istek bozukluğu grubuna ortalama:12 seans ve vajinismus grubuna ortalama 14 seans); azalmış cinsel istek bozukluğu grubunda sonuçlar: Çok iyi (5), iyi (8), orta (4) dirençli (3) ; vajinismus grubunda sonuçlar: Çok iyi (6), iyi (6), orta (4) dirençli (4) bulundu.

Sonuç: Azalmış cinsel istek bozukluğu ve vajinismus'u olan hastalar disosiyatif olayları sağlıklı bireylere göre daha fazla yaşamaktadırlar. Bu hastalarda disosiyatif yaşantıların varlığında hipnoza yatkınlığın ve çocukluk dönemi cinsel kötüye kullanım öyküsünün bulunmasının rolü olabilir. Dissosiyatif bozuklukların tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir yöntem olan hipnoterapinin, kadında azalmış cinsel istek bozukluğu ve vajinismus gibi cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde etkin olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.